Czech Virtual Area Control Center on VATSIM network

Odkazy / Links

VATSIM

http://www.vatsim.net/ Hlavní stránka sítě VATSIM / Main VATSIM page
http://www.vateud.net/ Hlavní stránka evropské divize sítě VATSIM / VATSIM European division web page

Virtuální aerolinky / Virtual airlines

http://www.csavirtual.cz/ České aerolinie virtual / Czech airlines virtual
https://sw-virtual.eu/ SW-virtual

Okolní VACCy / Neighbour VACCs

http://www.vacc-austria.org/ VACC Austria
http://www.vacc-sag.org/ VACC Germany
http://www.pl-vacc.org/  VACC Poland
http://www.vacc-slovakia.sk/ VACC Slovakia

Seznam všech VACCů je k dispozici na stránkách VATEUD, viz odkaz výše. List of all VACCs is available on VATEUD pages, see the link above.

Reálné létání / Real aviation

http://lis.rlp.cz/

Letecká informační služba při ŘLP / Aeronautical information service - part of Air Navigation Services of the Czech Republic


Informace z tohoto zdroje obsahují spoustu zajímavých informací, včetně např. veškerých map. Podotýkám ale, že pro účely létání na síti VATSIM je nutné používat výhradně mapy dostupné ze stránek jednotlivých nádrodních divizí této sítě, včetně té naší. Vzhledem k nutnosti mnoha úkonů pro implementaci jednotlivých změn v našem virtuálním prostředí, jsou reálné změny aplikovány s určitým zpožděním.


http://www.aeroweb.cz/

Aeroweb.

Bohatý zdroj aktuálních informací ze světa všeobecného letectví.


http://www.aerobaze.cz/

Aerobáze.

Skvělý zdroj informací o převážně VFR létání, resp. o českých neřízených letištích.