Czech Virtual Area Control Center on VATSIM network

Novinky a události / News and events

Co je u nás nového? Zde najdete kompletní výpis všech publikovných článků s novinkami a akcemi. What's new? Here you can find full list of all the news and events.

Petra Ondráčková GND CPT

 

banner PO

5.1.2013 se poprvé připojila k VATSIMu, aniž by o něm, nebo o létání něco věděla a teď po necelých deseti měsících ji čeká první Controller practical test. Historicky první řídící letového provozu, kterou vACC-CZ má. Co ještě víc říkat o tom, jak je Petra Ondráčková schopna se rychle učit novým věcem. Proto všichni, kteří nechcete ze sluchátek slyšet jen mužské hlasy v LKAA si 28. října připravte své stroje a udělejte jí provoz, ať získá svoji GND licenci - bránu do světa modrých obrazovek. 5.1.2013 conected to the VATSIM for the first time without knowing anything about flying, and now after less than ten months she is waiting for her first Controller practical test. What more to say about how Petra Ondráčková is able to quickly learn new things. Therefore, all who do not want to hear from the headphones only male voices in the LKAA come on 28th of October to fly to Prague Ruzyne airport and support her GND exam.

Runway to heaven

 

rthvn2013

Český VATSIM si vždy v říjnu připomíná smutné výročí roku 2010, kdy nás náhle opustil zakládající člen české divize Pavel Svoboda. 12. října 2010 jsme ztratili nejaktivnějšího člena VACC-CZ, neúnavného rádce, trpělivého koordinátora nejrůznějších akcí, nezapomenutelného propagátora virtuálního létání a především skutečného kamaráda.

Všem, kteří měli to štěstí Pavla poznat, zůstane navždy v srdcích. Pavle, díky za Tvoji poctivou práci, přátelství a radost, o kterou ses s námi podělil!

The Czech VATSIM community commemorates the sad October 2010, when our founding member Pavel Svoboda suddenly passed away. On 12 October 2010, we lost the most passionate VACC-CZ staff member, tireless mentor, patient event coordinator, unforgettable virtual aviation promoter, and mostly our great real-life friend.

For those who were lucky to know Pavel, he will remain in their hearts and memories forever. Pavel, thank you for all your hard work, friendship, and fun you gave us!

http://events.vacc-cz.org/rthvn2013/

Booking: http://events.vacc-cz.org/rthvn2013/flight_booking.php

Karlovy Vary - Brno hopping

Přijďte podpořit kolegyni a kolegu řídící ve výcviku v přeškolení na regionální věžky. Těšíme se na vás příští středu od 20:00 LOC na letíštích v Karlových Varech, Brně a samozřejmě v Praze. Come to support colleagues in training, in their training on regional Towers. We are looking forward to you next Wednesday from 18:00 UTC on the airports at Karlovy Vary, Brno and, of course, in Prague.

Prague 30hours online

 

And we are online for 30 hours from 13. September 1600z to 14. September 2200z. There will be TWR and APP online for whole event.
we are looking forward you

New COD season is here

A je to tady zase: každou středu si můžete užívat plné pokrytí Prahy Ruzyně a současně i nějakého regionálního letiště. Máme pro vás připravená různá cvičení a tématické CODy..
Těšíme se na vás.

And here it is again: every Wednesday, you can enjoy the full coverage of Prague Ruzyně Airport and a regional airport. We have prepared for you a variety of exercises and thematic CODs.

We look forward to you.

Martin Dvořák TWR CPT

banner MD GND passed

Přijďte podpořit kolegu Martina Dvořáka při jeho závěrečné ToWeR zkoušce. Vítán je jak IFR a VFR provoz všeho druhu. Těšit se také můžete na bohaté ATC obsazení. Začínáme ve 20:00 místního času Come to support colleague Martin Dvořák in his ToWeR final test. All kinds of traffic are welcome. You can also enjoy the ATC full coverage

[LQSA] Irhad R. Durakovic memorial fly in

 

In honor of vACCBiH founder and first director Irhad Rizvo Durakovic, vACCBiH will be staffing up Sarajevo (LQSA) starting at 17:00 UTC on August 31st. Expect full ATC services and come fly to honor Irhad's life, achievements, and passion towards this hobby we all love. All event information is available in memorial.vaccbih.info

 

LKPR-EDDM shuttle

 

vACC-CZ a VATSIM Germany vás zvou na letní citty hopping mezi Prahou a Mnichovem.
ATC je zajištěno po celé krátké trase, což vám umožňuje zaletět tam i zpět během jednoho večera.

vACC-CZ and VATSIM Germany invite you to a summer citty hopping between Prague and Munich.

ATC is provided throughout the short route, allowing you to fly there and back in a single night.

LKPR-LOWW citty hopping

 

Přijďte využít posledního CODu, který vám garantuje ATC obsazení a zaletět si s námi do Vídně a zpět. Start je v 1800z (20:00 LOC) v Praze na LKPR.

ATC pokrytí je zajištěno v obou státech.

Come and take advantage of the final Czech Online Day, which guarantees the ATC, and fly with us to Vienna and back. Start is at 1800z (20:00 pm LOC) in Prague at LKPR.

ATC coverage is provided in both States.

 

Praha/Ruzyně (LKPR) - Closing of RWY 06/24

 

Validity from: 15 MAY 13 0600 UTC
Validity to: 30 SEP 13 1600 UTC

1st Phase: 15 MAY 13 0600 UTC – 8 AUG 13 0300 UTC

 • RWY 06/24 is closed.
 • RWY 12/30 length reduced to 2950 m.
 • TWY Z is closed in section between  RWY 06/24  and deicing stand DA1 on TWY Z.
 • TWY A is closed in section between RWY 06/24 and TWY A1.
 • TWY B is closed in section between RWY 06/24 and TWY D.
 • TWY C is closed.
 • TWY L is closed in section between RWY 06/24 and TWY D.
 • TWY D is closed in section between RWY 06/24 and RWY 12/30.
 • TWY E is closed.
 • TWY F is closed in section between RWY 06/24 and RWY 12/30.
 • Validity of charts LKPR AD 2-37-21 ILS RWY 12, LKPR AD 2-37-23 RNAV (GNSS) RWY 12 a LKPR AD 2-37-25 VOR RWY 12 is suspended!

Download and use changed approach charts for RWY12 and changed ground charts

Update LKPR scenery using Updater.exe!

 

2nd Phase: 8 AUG 13 0300 UTC – 30 SEP 13 1600 UTC

 • RWY 06/24 is closed in segment between THR RWY 24 and TWY L and in segment between TWY D and THR RWY 06.
 • RWY 12/30 is available in full length.
 • TWY Z is closed in section between RWY 06/24 and deicing stand DA1 on TWY Z.
 • TWY A is closed in section between RWY 06/24 and TWY A1.
 • TWY B is closed in section between RWY 06/24 and TWY D.
 • TWY C is closed.
 • TWY E is closed.
 • TWY F is closed in section between RWY 06/24 and intersection with TWY D.

Download and use changed ground charts

Update LKPR scenery using Updater.exe!