Czech Virtual Area Control Center on VATSIM network

[16 OCT, 18-20z] Petr Hrůza LKPR_APP CPT

CPT 2022 10 16 2

Dear pilots,

on Sunday, 16th October 2022, from 18 to 20 UTC, an APP Controller Practical Test of our colleague Petr Hrůza will take place at Prague LKPR.

For the first time in our history, we are holding two exams at the same time! All kinds of traffic are welcome. We are looking forward to seeing you.

Milí piloti,

v neděli 16. října 2022 od 20 do 22 hodin místního času se v Praze LKPR uskuteční APP zkouška našeho kolegy Petra Hrůzy.

Poprvé v naší historii tedy pořádáme dvě zkoušky najednou! Provoz jakéhokoli typu je vítán. Těšíme se na vás.