Czech Virtual Area Control Center on VATSIM network

[16 OCT, 18-20z] Petr Trojan LKPR_TWR CPT

CPT 2022 10 16

</tab

Dear pilots,

on Sunday, 16th October 2022, from 18 to 20 UTC, a TWR Controller Practical Test of our colleague Petr Trojan will take place at Prague LKPR.

As the traffic has to be dense enough to consider the test valid, all kinds of flights are kindly welcome.

We are looking forward to seeing you!

Milí piloti,

v neděli 16. října 2022 od 20 do 22 hodin místního času se v Praze LKPR uskuteční TWR zkouška našeho kolegy Petra Trojana.

Provoz musí mít určitou hustotu, aby bylo možno zkoušku uznat za platnou, oceníme proto jakýkoli provoz.

Těšíme se na vás!