Czech Virtual Area Control Center on VATSIM network

Přidejte se / Join us

Mohu se stát řídícím? / Can I become an ATC?

Ano. Síť VATSIM je primárně síť poskytující služby řízení letového provozu pilotům. V této mezinárodní organizaci jsou členové pocházející z jednotlivých zemí zodpovědní za poskytování těchto služeb ve svém vzdušném prostoru.

Česká divize VATSIMu, jejíž stránky právě pročítáte, tedy poskytuje tyto služby nad územím ČR.

Zatímco jako pilot se může připojit kdykoli a kdekoli, jako řídící, který poskytuje služby pilotům, už musí adept projít určitým výcvikem. Než je však do takového výcviku připuštěn, musí adept splnit několik podmínek, zejména nalétat dostatek hodin jako pilot (stovky až tisíce), aby nabral zkušenosti nutné pro plné pochopení "práce" řídícího. Dále se musí jednat o aktivního člena sítě, který je "vidět" a o kterém je "slyšet" na síti, na fóru, na wiki apod. a kterého komunita pilotů "bere". Aneb, stát se řídícím je tak nějak za odměnu pro úspěšné piloty...

Pokud jste nadšenec do VFR létání, nabízíme Vám možnost stát se dispečerem AFIS/Radio a poskytovat informační službu na letištích Letňany, Benešov a Mnichovo Hradiště. Jedná se o samostatnou činnost kdy se nestáváte řídícím letového provozu, nýbrž tzv. dispečerem AFIS/Radio. Tato vaše činnost nemá žádný pozitivní ani negativní vliv na Váš připadný budoucí ATC výcvik. Požadavkem je alespoň 20 hodin na VATSIMu za VFR. Zaškolení na tuto pozici zabere přibližně 2 večery.

Začněte tedy jako pilot, buďte aktivní... a můžete se stát řídícím. V případě splnění uvedených podmínek můžete přistoupit k vyplnění níže uvedeného formuláře - v angličtině.

Yes. The VATSIM network main purposi is to provide ATC service to pilots. There are mebers from respective countries providing these services in their air space.

The Czech division of the VATSIM, whose pages you are actualy reading, provides the services in the air space of the Czech Republic.

While as a pilot you can connect to the network at any time to any airport, as a controller you need to pass some training before. There are various conditions required to be fulfilled by an adept before accepting to the training process. These are primarily enough hours spent on the network as a pilot (hundreds to thousands) to gain required level of experience for full understanding of the work of ATC. It's also expected that this person is a respected and known member of the Czech community with relevant inputs on forum, wiki etc. Using different words becoming an ATC is a kond of a reward for successfull pilots.

If you are VFR enthusiast we offer you a chance to become AFIS/Radio dispatcher and provide information service at LKLT, LKBE and LKMH airports. Knowledge of Czech phraseology is mandatory.

So at first start as a pilot, be active... and you may become the ATC. In case you fulfull all the requirements, fill in the form below.

 


 


 

VACC-CZ ATC application form

Before filling in this form, please read carefully all of the above!

So if you believe you have reached the point described in the text above complete the following form and send it. Your VATSIM registration along with your responses will be evaluated and you will be notified about the result. Please be patient and definitely do not expect that all requests will be accepted.

Thank you for your understanding.

 

ATC Application form and status check