Czech Virtual Area Control Center on VATSIM network

Statistiky ATC / ATC statistics

Tyto statistiky jsou počítány od 1.3.2014. Všechny časy jsou v hodinách:minutách. Součty časů pak v mají význam tzv. "člověhohodin". / The statistics has been started on 1 March 2014. All times are in hours:minutes. The summary times are in man hours.

Měsíční

Podle řídících

Minulý měsíc
Ondrej Penicka (19:28)
Honza Adam (8:44)
Jakub Peka (7:20)
Prokop Lamser (6:43)
Tomas Janovsky (5:51)
Tom Kr l (4:33)
Pavel Brodský (4:19)
Petra Ondráčková (3:31)
Matej Quarda (2:02)
Sebastian Zvonar (0:59)
Tento měsíc
Ondrej Penicka (20:38)
Jakub Peka (11:24)
Jakub Kolář (2:19)
Jindřich Machalínek (2:06)
Pavel Kubáč (2:05)
Honza Adam (0:37)

Celkový součet všech online časů za minulý měsíc / Overall time of all ATCs online last month: 63:33.

Zatím za tento měsíc / Interim overall online time this month: 39:11.

Podle pozic

Minulý měsíc
LKPR_TWR (25:37)
LKAA_CTR (10:36)
LKMH_I_TWR (8:44)
LKPR_GND (7:02)
LKPR_APP (5:32)
LKPR_DEL (4:06)
LKTB_GND (0:59)
LKTB_APP (0:28)
LKTB_TWR (0:27)
Tento měsíc
LKPR_TWR (27:12)
LKAA_CTR (4:25)
LKPR_GND (2:18)
LKKV_TWR (2:05)
LKPR_APP (2:05)
LKLT_I_TWR (0:37)
LKTB_TWR (0:26)

Drobné rozdíly v celkovém součtu mezi jednotlivými tabulkami mohou vzniknout zaukrouhlovací chybou na úrovni sekund. / Small discrepancy in the time sums could be caused by rounding bug on seconds level.

Celkové

Podle řídících

Celkové
Petra Ondráčková (771:51)
Pavel Brodský (613:32)
Jakub Kolář (603:11)
Prokop Lamser (500:29)
Bedřich Schindler (373:46)
Vojtěch Javorský (339:26)
Ondrej Penicka (310:03)
Jachym Vohryzek (265:09)
Pavel Kubáč (249:23)
Jindřich Machalínek (233:36)
Matej Quarda (215:57)
Daniel Tůma (203:19)
Jakub Peka (189:08)
Ale Matu k (173:22)
Radomír Věncek (160:38)
Eduard H (138:05)
Petr Popule (110:26)
Matyas Svoboda (100:55)
Jakub Jiřička (78:16)
Ondrej Gelbic (60:59)
Radek Cerny (60:30)
Tomas Janovsky (46:30)
Honza Adam (45:57)
Stanislav Horky (45:17)
Petr Bílý (44:12)
Martin Dvorak (38:28)
Marek Sobaniec (29:00)
Ivo Hrdlička (25:51)
Jan Koranda (19:17)
Michal Zíka (13:54)
Jan Fiala (12:38)
Vojtěch Černý (12:31)
Tomas Slo (9:04)
Vojtech Stehlik (5:24)
Radek Ruban (5:11)
Tom Kr l (4:33)
Ondrej (3:34)
Robert Skribu (3:16)
Jan Podlipsky (1:41)
Jiri DU (1:27)
Sebastian Zvonar (0:59)
Felix Riehle (0:24)
Lukas Kra (0:04)

Celkový součet všech online časů: 6121:32. / Total summary of all online times: 6121:32.

Iron Mic

LKPR TWR 4W

2014 TWR WK16