Czech Virtual Area Control Center on VATSIM network

  For public

Welcome to VACC-CZ - Czech Virtual Area Control Center , which is part of a global network of virtual air traffic control called VATSIM (Virtual Air Traffic Simulation Network).
 
 

   For pilots

 

   For ATC

 

 

News and events

[8 FEB, 19-21z] Vojtěch Pokorný LKAA_CTR CPT

Pokorny CPT FEB08

Dear pilots,

on Wednesday, 8th February 2023, from 19 to 21 UTC, an ACC Controller Practical Test of our colleague Vojtěch Pokorný will take place at LKAA FIR.

As the traffic has to be dense enough to consider the test valid, all kinds of flights are kindly welcome.

We are looking forward to seeing you!

Milí piloti,

ve středu 8. února 2023 od 20 do 22 hodin místního času se v LKAA FIRu uskuteční ACC zkouška našeho kolegy Vojtěcha Pokorného.

Provoz musí mít určitou hustotu, aby bylo možno zkoušku uznat za platnou, oceníme proto jakýkoli provoz.

Těšíme se na vás!

[15 FEB, 19-21z] Tomáš Janovský LKAA_CTR CPT

Janovsky CPT FEB15

Dear pilots,

on Wednesday, 15th February 2023, from 19 to 21 UTC, an ACC Controller Practical Test of our colleague Tomáš Janovský will take place at LKAA FIR.

As the traffic has to be dense enough to consider the test valid, all kinds of flights are kindly welcome.

We are looking forward to seeing you!

Milí piloti,

ve středu 15. února 2023 od 20 do 22 hodin místního času se v LKAA FIRu uskuteční ACC zkouška našeho kolegy Tomáše Janovského.

Provoz musí mít určitou hustotu, aby bylo možno zkoušku uznat za platnou, oceníme proto jakýkoli provoz.

Těšíme se na vás!

[22 FEB, 19-21z] Jan Podlipský LKPR_TWR CPT

Podlipsky CPT FEB22

Dear pilots,

on Wednesday, 22nd February 2023, from 19 to 21 UTC, a TWR Controller Practical Test of our colleague Jan Podlipský will take place at Prague LKPR.

As the traffic has to be dense enough to consider the test valid, all kinds of flights are kindly welcome.

We are looking forward to seeing you!

Milí piloti,

ve středu 22. února 2023 od 20 do 22 hodin místního času se v Praze LKPR uskuteční TWR zkouška našeho kolegy Jana Podlipského.

Provoz musí mít určitou hustotu, aby bylo možno zkoušku uznat za platnou, oceníme proto jakýkoli provoz.

Těšíme se na vás!