Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Rychlost během přiblížení

...dodržovat určitou rychlost letu je nutné i během přiblížení?

Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti leteckého provozu je nutné dodržovat různá pravidla. Tato pravidla se ale stávají ještě důležitější v okamžiku, kdy se na relativně malém prostoru vyskytuje větší množství letadel, čehož snad nejkritičtějším příkladem jsou fáze od bodu počátečního přiblížení, tedy fáze mezi body IAF, IF, FAF a THR.

Následující řádky popisují primárně situaci v Praze, ale lze je rozšířit na univerzální pravidlo, přinejmenším v Čechách. V zahraničí mohou být ale pravidla jiná, protoo si vždy pečlivě prostudujte SOP daného letiště.

V TMA Praha platí rychlostní omezení ve formě tzv. SLP, která zhruba říkají, že při vstupu do TMA má být maximální IAS 250 kts a v poloze po větru má být snížena na 220 kts.

Další rychlosti závisejí na typu přiblížení. V případě přesného přiblížení (např. ILS) platí následující: po dosažení traťové vzdálenosti 12 nm od THR by měla být rychlost postupně snižována až na 160 kts v bodě FAF. Tato rychlost by pak měla být udržována až do vzdálenosti 4 nm od THR, teprve potom by mělo docházet k postupnému snižování rychlosti až na konečnou rychlost přiblížení.

V případě nepřesného přiblížení (např. VOR nebo NDB) je z polohy po větru potřeba snížit rychlost až na konečnou rychlost přiblížení před dosažením bodu FAF a dále udržovat tuto rychlost až na dráhu.

V případě vizuálního přiblížení je řízení rychlosti poměrně individuální, řídící s tím počítá a takové přiblížení Vám povolí pouze s ohledem na ostatní provoz, který je pak nutno bedlivě sledovat, jelikož zodpovědnost za dodržení minimálních rozstupů od oznámeného provozu (který musí mít posádka v dohledu či na TCASu) přechází na pilota.

Důležité: Pokud letadlo není schopno dodržet výše uvedené limity, je posádka povinna tuto skutečnost nahlásit řídícímu!

Více informací o řízení rychlosti najdete právě v SOP dokumentu ruzyňského letiště.

Vysvětlivky:

  • IAF: Initial approach fix - počáteční bod přiblížení - bod konce příletové tratě a zároveň počáteční bod počátečního přiblížení (do bodu IF)
  • FAF: Final approach fix - koncový bod přibliížení - konečný bod středního přiblížení (od bodu IF), bod zahájení klesání
  • IF: Intermediate fix - bod středního přiblížení
  • THR: Threshold - práh dráhy
  • SOP: Standard Operational Procedures - standardní operační postupy - soubor pravidel platných za běžných podmínek
  • SLP: Speed Limit Point - bod omezení rychlosti