Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Omezení rychlosti

...v TMA Praha je rychlost pohybu omezena pomocí tzv. SLP (Speed limit point)?

Speed Limit Point in TMA PrahaSpeed Limit Point in TMA PrahaAť už letíte po standardní příletové trati nebo jste vektorováni, při vstupu do TMA Praha musíte vždy snížit rychlost na rychlost menší nebo rovnu tomuto omezení. Tato omezení jsou uvedena v každé mapě příletových tratí.

Navíc platí, že pod FL100 je maximální povolená rychlost 250 kts.

A pozor, toto omezení platí i v případě, že vám ATC oznámí, že nepožaduje dodržení omezení rychlostí (tzv. No speed restrictions)! To znamená, že od FL100 výše můžete v TMA Praha letět rychleji, pod FL100 už ale musíte vždy zpomalit na 250 kts a méně.

Jakmile od ATC dostanete nařízenu konkrétní rychlost, je další řízení rychlosti letu v kompetenci všech následujících stanovišť ATC. Tzn., jakmile vám ATC nařídí rychlost, žádné SLP pro váš let již neplatí. Omezení rychlosti může zrušit pouze stanoviště ATC, v případě příletu pak přelet 4NM od prahu dráhy.