Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Jak pokračovat po IAF

...pokud před koncem příletové tratě v Praze od ATC nedostanete žádné další instrukce, musíte dále pokračovat ve směru "po větru" dané dráhy?

Toto pravidlo platí pro následující dráhy a jejich body počátečního přiblížení (Initial approach fix - IAF):

  • 06: AKEVA, KUVIX
  • 12: EVEMI, SOMIS
  • 24: ERASU, RATEV
  • 30: ARVEG

V každém případě: nikdy nezatáčíte na přiblížení, nikdy neklesáte, ani nestoupáte... a snažíte se pochopitelně získat další instrukce od řídícího.

Pro ostatní IAF body (všechny dráhy: OKL, 06: BAROX, 30: KENOK) platí, že zahájíte vyčkávací proceduru tak, jak je publikováno v mapě.

Pokud dojde ke ztrátě spojení, pak pokračujete dle pravidel pro ztrátu spojení - ale pozor, to, že se nemůžete domluvit hlasem, ještě není situace ztráty spojení, pořád máte možnost použít textový kanál!