Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Správné uvolnění dráhy

...že dráhu 24 v Ruzyni nikdy nesmíte uvolnit po pojezdové B?

Dráhu po přistání vždy uvolňujte nejbližší pojezdovou dráhou směrem k terminálu. Vždy ale pojezdovou, která vede ve směru přistání. U regionálních letišť, kde jsou výjezdy z drah vesměs kolmé na dráhu je to celkem jedno, byť můžete být požádáni uvolnit dráhu po konkrétní pojezdové dráze - např. proto, že jiné jsou obsazeny dalším provozem.

V Praze však jsou jednotlivé pojezdové v různých úhlech vůči přistávací dráze. A to buď pokračují ve směru přistání nebo v protisměru - aneb jsou ve směru přistání opačné dráhy. Na tyto opačně orientované pojezdové NIKDY neodbočujte. Toto pravidlo platí pro všechny dráhy v Praze.

Nikdy taktéž neuvolňujte dráhu po jiné dráze, tedy např. dráhu 24 nikdy neuvolňujte po dráze 12!