Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Uvolnění dráhy až před křižovatku

...když uvolňujete dráhu, je potřeba dojet až na konec zvolené pojezdové dráhy před první křižovatku?

Mnoho pilotů po uvolnění dráhy zastaví na tzv. stop příčce. Stop příčka je ale platná pouze v jednom směru, a to ve směru ke dráze. I proto je konstruována tak, že ve směru ke dráze jsou nejprve dvě plné čáry a poté dvě přerušované. Při jízdě ve směru od dráhy pak pilot "vidí" jako první dvě přerušované čáry, tudíž není důvod na těchto čarách zastavit. Tím, že mnozí piloti zastaví na stop příčce, výrazně ovlivňují provoz na dráze, na kterou přistáli. V případě větších letadel je pak dráha považována za blokovanou, tudíž není možné povolit vzlet ani přistání. Čímž se výrazně redukuje provozuschopnost letiště. Nemluvě o možnosti rušení signálu lokalizéru letadlem stojícím v tzv. ochranné zóně.

Proto po přistání vždy dojeďte až k první křižovatce a před ní teprve zastavte.

Například: pokud přistáváte v Praze na dráhu 24 a uvolňujete po pojezdové C, dojeďte až před křižovatku L a C; pokud budete uvolňovat po D, dojeďte až před křížení D a F; v případě přistání na dráhu 30 a uvolnění po G dojeďte až před křížení G a F atd.

Na regionálních letištích to platí úplně stejně.

Samozřejmě, pokud dostanete během výjezdu instrukce k pojíždění, řídíte se jimi a pokračujete v pojíždění; dle těchto instrukcí zastavovat nemusíte a pokračujete, až kam jste povoleni (tedy většinou až na stání)."