Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Transition altitude a transition level

...transition altitude je konstantní, zatímco transition level se mění?

Zatímco transition altitude (TA) neboli převodní výška je pevně definována pevně minimálně na úrovni FIRu, transition level (TL) neboli převodní hladina se mění se změnou atmosférického tlaku.

Tak například v České Republice je TA nastavena pevně na 5000 stop AMSL. TL se pohybuje v rozmezí FL60 a FL70, jen výjimečně se stává, že výkyv atmosférického tlaku je tak velký, že je TL stanovena na nižší, případně vyšší hladinu.

Pokud letadlo letí ve výšce do TA, musí mít vždy na výškoměru nastavenu hodnotu lokálního tlaku (v Evropě většinou QNH uvedenou v hPa). Pokud letadlo letí nad převodí hladinou, musí mít naopak vždy nastaven standardní tlak, tedy 1013 hPa. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení rozstupu mezi nad sebou letícími letadly!

Výškoměr se přestavuje během stoupání do letových hladin (z lokálního QNH na standardni 1013 hPa) a naopak během klesání do výšky (<= TA) udávané jako výšky nad mořem - je vždy použito slovo altitude a to i v české frazeologii (z letové hladiny při nastavení standardního tlaku 1013 hPa na lokální QNH).

Více se o výškách a hladinách dozvíte v naší Wiki.