Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

O oceněních

Systém oceňování pilotů vznikl jako jakýsi motivační prvek pro piloty, kteří létají pro radost a tímto mohou k těm radostem doplnit i dosahování různých ocenění. Většina ocenění se týká náletu určitých tras, či návštěvy určitých letišť či prostě jen největšího počtu nějakých letů. Seznam ocenění se bude průběžně doplňovat. A je pravděpodobné, že se budou měnit i již existující ocenění. Vše bude záviset na ohlasu ze strany pilotů.

Jednotlivá ocenění se získávají za různá časová období, většina z nich pak buď za kalendářní měsíc nebo během konkrétního eventu/akce. I to se ale může měnit. Lety se zaznamenávají od 1.9.2013.

Pro získání ocenění musí tedy pilot splnit určitý nálet konkrétních letů. Nic jiného není potřeba, nikde ždáná extra registrace či logování letů. Vše je sledováno online a automaticky. Systém vyhodnocování je závislý na dostupnosti pomocných systémů sítě VATSIM, které poskytují informace o aktuálních letech. v případě výpadku těchto systémů se lety započítávat bohužel nemohou.

Aby byl konkrétní let do ocenění započten, musí být celý zaletěn a dokončen na síti VATSIM a to od vzletu po plné přistání. Stav každého letu lze sledovat různými způsobby, nejspolehlivější je ale sledovat stav letu zde na těchto stránkách v pravém sloupci v oddíle Online piloti. Pokud Váš let je zobrazen a dostane se do stavu "Na stojánce", započte se do ocenění. Let bude do ocenění započten, jakmile se odhlásíte ze sítě VATSIM - během několika minut.

Přejeme tedy příjemnou zábavu a doufáme v houfné získávání jednotlivých ocenění! V případě jakýchkoli dotazů či problémů, pište do fóra.

V následujících článcích jsou popsána všechna aktuálně dostupná ocenění. Jejich pojmenování chápejte jako kódový název dle následujícího schématu:

ABC-XXX

kde:

 • A definuje pravidla sledovaných letů (I = IFR, V = VFR, X = nezáleží)
 • B definuje typ dopravního prostředku (A = letadlo, H = vrtulník, X = nezáleží)
 • C definuje sledované časové období (M = měsíc, E = event/akce, T = celkové/total)
 • XXX definuje tříznakový kód konkrétního ocenění

 

XXE-OGx - Olympionik

Získá pilot, pokud během konání olympijských her v Soči +/- 1 den jednoho měsíce zaletí co nejvíce krát let mezi kterýmkoli českým letištěm a Soči (URSS).

Časové okno (čas přihlášení k VATSIMu) je čtvrtek 4.2.2013 0:00 až pondělí 24.2.2014 23:59.

Budou evidováni 3 nejlepší piloti s největším počtem letů jako Olympionik zlatý, stříbrný a bronzový.

XXE-RHL - Runway to hell 2014

Získá pilot, pokud během akce Runway to hell provede alespoň 1 let z/do Prahy - jakýkoli odlet či přílet.

Let se započte, pokud se pilot přihlásí na VATSIM nejdříve půl hodiny před začátkem akce (> 18:30 loc) a nejpozdeji před jejím koncem (< 22:00) a provede celý let.

XXE-XMN - Ježíšek

Získá pilot, pokud o vánocích - během rozdávání dárků provede alespoň 1 let z/do/v rámci LKAA - jakýkoli odlet či přílet.

Let se započte, pokud se pilot přihlásí na VATSIM na Štědrý den mezi 13:00L a 22:00L a provede celý let.

XXT-LKX - Zasloužilý Čech bronzový, stříbrný a zlatý

Získá pilot s největším náletem z/do/v rámci Čech za celou dobu sledování.

Jsou definovány tři úrovně:

 • XXT-LKB - bronzová pro 3. největší nálet
 • XXT-LKS - stříbrná pro 2. mnejvětší nálet
 • XXT-LKG - zlatá pro úplně největší nálet

Tato ocenění jsou "putovní" a přechází vždy na aktuálně nejlepší piloty.

XXT-NPX - Zasloužilý Nepražák

Získá pilot s největším náletem z/do všech českých letišť - MIMO Prahy Ruzyně za celou dobu sledování.

Jsou definovány tři úrovně:

 • XXT-NPB - bronzová pro 3. největší nálet
 • XXT-NPS - stříbrná pro 2. největší nálet
 • XXT-NPG - zlatá pro úplně největší nálet

Tato ocenění jsou "putovní" a přechází vždy na aktuálně nejlepší piloty.

XXT-PRX - Zasloužilý Pražák bronzový, stříbrný a zlatý

Získá pilot s největším náletem z/do Prahy Ruzyně za celou dobu sledování.

Jsou definovány tři úrovně:

 • XXT-PRB - bronzová pro 3. největší nálet
 • XXT-PRS - stříbrná pro 2. největší nálet
 • XXT-PRG - zlatá pro úplně největší nálet

Tato ocenění jsou "putovní" a přechází vždy na aktuálně nejlepší piloty.