Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

O oceněních

Systém oceňování pilotů vznikl jako jakýsi motivační prvek pro piloty, kteří létají pro radost a tímto mohou k těm radostem doplnit i dosahování různých ocenění. Většina ocenění se týká náletu určitých tras, či návštěvy určitých letišť či prostě jen největšího počtu nějakých letů. Seznam ocenění se bude průběžně doplňovat. A je pravděpodobné, že se budou měnit i již existující ocenění. Vše bude záviset na ohlasu ze strany pilotů.

Jednotlivá ocenění se získávají za různá časová období, většina z nich pak buď za kalendářní měsíc nebo během konkrétního eventu/akce. I to se ale může měnit. Lety se zaznamenávají od 1.9.2013.

Pro získání ocenění musí tedy pilot splnit určitý nálet konkrétních letů. Nic jiného není potřeba, nikde ždáná extra registrace či logování letů. Vše je sledováno online a automaticky. Systém vyhodnocování je závislý na dostupnosti pomocných systémů sítě VATSIM, které poskytují informace o aktuálních letech. v případě výpadku těchto systémů se lety započítávat bohužel nemohou.

Aby byl konkrétní let do ocenění započten, musí být celý zaletěn a dokončen na síti VATSIM a to od vzletu po plné přistání. Stav každého letu lze sledovat různými způsobby, nejspolehlivější je ale sledovat stav letu zde na těchto stránkách v pravém sloupci v oddíle Online piloti. Pokud Váš let je zobrazen a dostane se do stavu "Na stojánce", započte se do ocenění. Let bude do ocenění započten, jakmile se odhlásíte ze sítě VATSIM - během několika minut.

Přejeme tedy příjemnou zábavu a doufáme v houfné získávání jednotlivých ocenění! V případě jakýchkoli dotazů či problémů, pište do fóra.

V následujících článcích jsou popsána všechna aktuálně dostupná ocenění. Jejich pojmenování chápejte jako kódový název dle následujícího schématu:

ABC-XXX

kde:

 • A definuje pravidla sledovaných letů (I = IFR, V = VFR, X = nezáleží)
 • B definuje typ dopravního prostředku (A = letadlo, H = vrtulník, X = nezáleží)
 • C definuje sledované časové období (M = měsíc, E = event/akce, T = celkové/total)
 • XXX definuje tříznakový kód konkrétního ocenění

 

IAM-4CZ - čtyři česká přístojová

Získá pilot, pokud během jednoho měsíce navštíví alespoň jednou všechna 4 hlavní česká letiště (LKPR, LKKV, LKTB a LKMT) - jakýkoli IFR odlet či přílet.

To znamená, že pilot podnikne například následující dvojici letů: LKKV-LKPR a LKTB-LKMT. Jiná možná kombinace je např. trojice letů EDDC-LKKV, LKPR-LKMT, LKTB-LZKZ.

Rozdíl oproti VAM-4CZ je v tom, že toto ocenění získá pilot za lety IFR, tedy podle přístrojů.

IAM-CAP - hlavní sousedská

Získá pilot, pokud během jednoho měsíce navštíví alespoň jednou všechna 4 hlavní města našich sousedů (EPWA, LOWW, LZIB a EDDB nebo EDDT) - IFR letem z/na které(ho)koli naše(ho) letiště.

To znamená, že pilot podnikne čtveřici letů mezi některým našich mezinárodních letišť a hlavními městy všech 4 sousedících států. Jakýmkoli směrem. Tedy např.: LKMT-EPWA, LZIB-LKTB, LKTB-LOWW, LKPR-EDDB.

VAM-4CZ - čtyři česká vizuál

Získá pilot, pokud během jednoho měsíce navštíví alespoň jednou všechna 4 hlavní česká letiště (LKPR, LKKV, LKTB a LKMT) - jakýkoli VFR odlet či přílet.

To znamená, že pilot podnikne například následující dvojici letů: LKKV-LKPR a LKTB-LKMT. Jiná možná kombinace je např. trojice letů EDDC-LKKV, LKPR-LKMT, LKTB-LZKZ.

Rozdíl oproti IAM-4CZ je v tom, že toto ocenění získá pilot za lety VFR, tedy za viditelnosti země.

XAE-HV1 - Runway to heaven

Získá pilot, pokud během trvání akce Runway to Heaven navštíví alespoň jednou obě letiště akce, tedy Prahu Ruzyni a Karlovy Vary - jakýkoli odlet či přílet.

To znamená, že pilot podnikne například buď jen jeden let LKPR-LKKV nebo třeba následující dvojici letů: LKKV-EDDC a EDDF-LKPR.

Let se započte, pokud se pilot přihlásí na VATSIM nejdříve půl hodiny před začátkem akce a nejpozději v okamžiku skončení akce.

XAE-HVX - Runway to heaven maX

Získá pilot, pokud během trvání akce Runway to Heaven navštíví některé z obou letišť akce, tedy Prahu Ruzyni či Karlovy Vary, co nejvíce krát, minimálně však 3x - jakýkoli odlet, přílet či přelet.

Let mezi Prahou a Karlovými Vary se počítá za jeden.

Let se započte, pokud se pilot přihlásí na VATSIM nejdříve půl hodiny před začátkem akce a nejpozději v okamžiku skončení akce.

XAE-PRC - Procedurál

Získá pilot, pokud během trvání CODu věnovanému procedurálnímu řízení navštíví alespoň jednou letiště akce - jakýkoli odlet či přílet.

Let se započte, pokud se pilot přihlásí na VATSIM nejdříve půl hodiny před začátkem akce a nejpozději cca v okamžiku skončení akce (nemusí být přesné).

XAM-PRX - Praha bronzová, stříbrná a zlatá

Získá pilot, pokud během jednoho měsíce navštíví ruzyňské letiště (či chcete-li Letiště Václava Havla Praha) alespoň X-krát - jakýmkoli letem.

Jsou definovány tři úrovně:

 • XAM-PRB - bronzová pro minimálně 10 letů z/do Prahy
 • XAM-PRS - stříbrná pro minimálně 25 letů z/do Prahy
 • XAM-PRG - zlatá pro minimálně 50 letů

...za měsíc.

A když se bude dařit, zavedeme ještě třeba i platinovou :-) Dá někdo stovku???

XXE-4YB - R4y Brno

Runway4you Brno

Toto speciální a reálnými cenami podložené ocenění získá pilot s nejvyšší účastí na akci Runway4you v Brně dne 8.3.2014 podle následujících podmínek:

 • do soutěže se započítává každý dokončený let v rámci LKAA a LZBB - tedy mezi letišti v Čechách a na Slovensku
 • je-li let podle IFR, musí být buď letiště odletu nebo letiště příletu buď LKTB nebo LKPR - tedy lety z/do Brna nebo Prahy
 • je-li let podle VFR, musí být buď letiště odletu nebo letiště příletu LKTB - tedy pouze lety z/do Brna
 • alespoň jeden let musí být ze/na Slovenska
 • let musí začít (čas přihlášení na VATSIM) mezi 8:30 a 17:00

Hodnotící kritéria jsou pak (v tomto pořadí):

 1. počet uskutečněných letů
 2. počet unikátních navštívených letišť (v rámci Čech i Slovenska)
 3. celkový čas strávený mezi časy 8:30 a 17:30 online

 

Příklady započitatelných letů:

 • IFR: LKPR-LKTB
 • IFR:LKVO-LKPR
 • IFR:LZIB-LKTB
 • IFR:LKTB-LZKZ
 • IFR:LKPR-LKKV
 • VFR: LKKU-LKTB
 • VFR: LKTB-LKMT

Příklady nezapočitatelných letů:

 • IFR: LKTB-LOWW - let do zahraničí (mimo Slovensko)
 • IFR: LZIB-LKKV - let nezačíná ani nekončí v Praze či v Brne
 • VFR: LKBE-LKPR - VFR let mimo Brno

 

XXE-4YR - R4y & Prague Real Ops 2015

Runway 4 you & Prague Real Ops 2015

Toto speciální ocenění získá pilot s účastí na akci Runway4you v Praze Ruzyni, resp. Prague Real Ops 2015 dne 24.1.2015 podle následujících podmínek:

 • do soutěže se započítává každý dokončený let z nebo do Prahy Ruzyně (LKPR)
 • let musí začít (čas přihlášení na VATSIM) mezi 8:30 a 18:00

XXE-NYE - Novoroční

Získá pilot, pokud na Nový rok - hned po novoročním přípitku provede alespoň 1 let z/do/v rámci LKAA - jakýkoli odlet či přílet.

Let se započte, pokud se pilot přihlásí na VATSIM na Nový rok mezi -1:00L a 6:00L a provede celý let.