Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Novinky a události / News and events

Co je u nás nového? Zde najdete kompletní výpis všech publikovných článků s novinkami a akcemi. What's new? Here you can find full list of all the news and events.

[10 DEC 2014, 19z] DT GND Exam

 

 

Všem pilotům se oznamuje, že ve středu 10. prosince 2014 ve 20:00 místního času se uskuteční GND zkouška našeho kolegy Dana Tůmy.

Potřebujeme co nejhustší provoz v Praze. Přileťte prosím všichni, kdo budete moci.

Mapy a scenérie k dispozici na www.vacc-cz.org
We are pleased to announce that 10th December 2014 19 UTC will take place GND exam of our colleague Daniel Tuma.

We need traffic, as much traffic as possible. We will highly appreciate any flight from/to LKPR airport.

Charts and free sceneries for MSFS and X-Plane are available at www.vacc-cz.org

[7 DEC 2014, 17-21z] LKCS-LOWL VFR Hopping

 

 

Milí přátelé a fanoušci VFR poletování,

 

VACC-CZ a VACC-Austria si vás dovolují pozvat na VFR Cityhopping event, který se uskuteční dne 7. prosince 2014.

Budou k dispozici LKCS_INFO, LOWL_TWR a v LKAA_FIR minimálně oblast.

Naši řídící budou online mezi 18 a 22 místního času, což vám umožní letět tam i zpět mezi oběma letišti.

Těšíme se na vás.

Dear fans of flying lawn mowers,

offside from the IFR mainstream like RealOps-, Overloads and Pond crossing events, Czech VACC and VACC-Austria will have a small but great VFR Cityhopping event.

On Sunday, 7th Dec 2014, we will open all stations that VFR pilots want to see. Starting at Budějovice Info, via Praha- and Vienna Information, up to Linz Tower we will provide you best Czech and Austrian ATC.
Our controllers will be online between 1700z and 2100z, so there´s enough time to fly two legs between our beautifull minor airfields.

[3 DEC 2014, 19z] JK ACC Exam

 

 

Na vědomost se dává plánovaná ACC zkouška Kuby Koláře na pozici LKAA_CTR dne 3. prosince od 8 večer místního času.

Potřebujeme provoz, co nejvíce provozu. Přileťte prosím všichni, kdo budete moci.

Mapy a scenérie a vůbec všechno jako obvykle na www.vacc-cz.org.

We are pleased to announce that 3rd December 2014 19-21 UTC will take place ACC exam of our colleague Jakub Kolar

We need traffic, as much traffic as possible. We will highly appreciate any flight, including transition flights through LKAA FIR.

Charts and free sceneries for MSFS and X-Plane are available at www.vacc-cz.org

We are looking forward to you.

[23 NOV 2014, 19z] VATEUD Full Coverage

 

 

VATEUD a VATUK s potěšením oznamují akci "VATEUD Full Coverage", která se bude konat v neděli 23. listopadu od 18:00 do 22:00 místního času.

VATEUD and VATSIM UK are pleased to announce the "VATEUD Full Coverage" event on Sunday 23rd November from 1700Z to 2100Z.

[5 NOV 2014, 18-20z] Czech NON-RNAV Online Day

 

 

Vážení piloti,

VACC-CZ tímto zve na tématický Czech NON-RNAV Online Day, který se bude konat ve středu 5.11.2014 od 20:00 do 22:00 místního času.

Můžete si zaletět celou bývalou NON-RNAV trať W32 nebo její část.

Více infromací ZDE

 

Dear pilots,

VACC-CZ invites you to the thematic Czech NON-RNAV Online Day, which will be held on Wednesday, 5th November 2014, 1900-2100 UTC.

You can fly the whole formerly existing NON-RNAV route W32 or just its part.

More info HERE

[22 OCT 2014, 16:30z] Iceland Air Policing

 

 

V pátek 10. října 2014 odletělo pět letounů JAS-39C Gripen z letiště 21. základny taktického letectva Čáslav a italský tanker Boeing KC–767 s dalšími příslušníky Úkolového uskupení ASICIPPN (Airborne Surveillance and Interception to meet Capabilities Iceland´s Peacetime Preparedness) pro Air Policing Islandu na základnu v Keflaviku, odkud budou v následujících dvou měsících střežit vzdušný prostor Islandu.


Stejně tak i příslušníci CZECH AIR FORCE VIRTUAL (a nejen ti!) mají možnost přetět své letouny na základnu v Islandském Keflavíku. Je potřeba dopravit nejen letouny, ale taktéž pozemní personál, náhradní díly a osobní věci pilotů. Odlet je naplánován na 22. 10. 2014 ze základen Čáslav a Kbely v 1830 místního času.

Více informací ZDE

On Friday, October 10, 2014 flew five JAS-39C Gripen from the 21st Tactical Air Force Čáslav and Italian tanker Boeing KC-767 with other members of the task force ASICIPPN (Airborne Surveillance and Interception Capabilities to meet Iceland's Peacetime Preparedness) for Air policing Iceland on base in Keflavik, where will the next two months to guard the airspace of Iceland.


Likewise, members of CZECH AIR FORCE VIRTUAL flying with their aircraft at Keflavik base in Icelandic. It is necessary to deliver not only aircraft but also ground personnel, spare parts and personal belongings pilots. Departure is scheduled for 22th October 2014 from bases in Čáslav and Kbely 1630z.

More info HERE

[18 OCT 2014, 16-21z] Runway to Heaven 2014

 

 

Vážení přátelé,


dovolte, abych vás jménem celé naší organizace pozval k účasti na tradiční akci Runway to Heaven. Ročníkem 2014 si připomeneme čtyři roky a šest dní od ztráty našeho skvělého kamaráda a kolegy, Pavla Svobody. Od Pavlova úmrtí se ve VACC-CZ mnohé změnilo, ale doufám, že všichni vnímáme snahu o udržení především přátelských vztahů a profesionálního přístupu uvnitř naší komunity, tak jak se o to Pavel vždy snažil. Pojďme si na něho tímto zavzpomínat a dne 18. října proveďme vzpomínkový let dle instrukcí uvedených na webové stránce této akce. Náš ATC tým bude fyzicky přítomen poblíž místa Pavlova bydliště v Karlových Varech, odkud budeme řídit LKPR, LKKV a LKAA. Těšíme se na vás a doufáme, že letos pokoříme rekord v počtu pohybů na virtuálních LKKV jak se sluší a patří!

Web s bookingem ZDE

Dear friends,

let me invite you on behalf of our organization to participate in the traditional event "Runway to Heaven". This year, we will commemorate four years and six days after the loss of our great friend and colleague Pavel Svoboda. A lot has changed at VACC-CZ since we lost Pavel, but I hope that we all will continue to pursue the efforts to maintain professionalism and, above all, friendly relationships within our community like Pavel always did. Let us hereby remember him and perform a commemorative flight which will be, according to the instructions provided on the website, take place on the 18th October. Our ATC team will be physically present in a room near the Pavel's home in Karlovy Vary providing ATC service at LKPR, LKKV and LKAA from there. We are looking forward to seeing you online and we hope to break the record in number of movements at virtual LKKV from previous years which this event definitely deserves!

Web with booking HERE

[15 OCT 2014, 18-20z] Czech Online Day - LKPR TMA Overload (4)

 

 

Pojďte si užít pořádně hustý provoz na LKPR a přilehlých letištích !!!

Tuto středu mezi 2000-2200 LOC bude opět tématický Czech Online Day. Tématem bude tentokrát LKPR TMA Overload. Všichni jsou zváni k co nejvyššímu počtu krátkých přeletů mezi LKPR, LKVO a LKKB (případně LKLT). Vítány jsou IFR i VFR lety. Čím více pilotů poletí, tím bude provoz hustší a zábava tím pádem větší. Zapojení dostatečného počtu VFR letů je vysoce žádoucí.

Mapy, standardní operační procedury a scenérie pro MSFS a X-Plane k dispozici na známém místě ZDE.

Zúčastnit se mohou samozřejmě i piloti letící do a z jiných detinací než LKPR, LKVO a LKKB.

Come and enjoy a really huge traffic at LKPR and nearby airports !!!

This Wednesday between 2000-2200 LOC will take place thematic Czech Online Day. The theme this time will be LKPR TMA Overload. All pilots are invited to the number of short flights between LKPR, LKVO and LKKB (or LKLT respectively). All IFR and VFR flights are welcome. The more pilots will fly, the traffic will be more dense and therefore it will be more fun. Involvement of a sufficient number of VFR flights is highly desirable.

Maps, standard operating procedures and sceneries for MSFS and X-Plane available HERE.

Participation is opened, of course, for pilots flying to and from other detinations than LKPR, LKVO and LKKB.

Czech Online Day - Circle to land in LKPR

 

Pojďte si vyzkoušet, jak se létá přiblížení okruhem !!!

Tuto středu mezi 2000-2200 LOC v LKPR tradiční COD, tentokrát na netradiční téma přiblížení okruhem.

Vše, co budete o přiblížení okruhem potřebovat vědět naleznete na naší Wiki: http://www.vacc-cz.org/wiki/index.php/Circle_to_land .

Pro ty, kdo se na přiblížení okruhem necítí je samozřejmě připraveno standardní přístrojové přiblížení.

Let's fly circle to land procedure at LKPR !!

Traditional Czech Online Day with unusual circle to land procedure will be held on Wednesday 8th Oct 2014 between 1800-2000Z at LKPR.

For those who dont want to fly circling procedure is obviously prepared standard ILS procedure.

[28 SEP 2014, 16-20z] Runway the Danger Zone

 

Civilní i vojenští piloti zpozorněte!

Chcete si vyzkoušet pořádné vojenské létání? Chcete zažít reálný živý vojenský briefing? A reálnou bojovou operaci?

Rádi bychom vás pozvali na virtuální vojenské cvičení inspirované skutečným cvičením leteckých navodčích Ample Strike 2014 probíhajícím během září v Náměšti nad Oslavou.

Při tomto cvičení si můžete zkusit provedení přesného leteckého úderu nebo provedení podpůrné mise v rámci komplexní operace. Ale pozor! Cvčení je vhodné také pro skalní příznivce civilního létání a tímto je žádáme o účast a spolupráci!

DůLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Mise 1 se mohou zúčastnit pouze piloti, kteří jsou členy schválené Special Operations Airline. Ostatní piloti se mohou zúčastnit Mise 2 (za IFR nebo VFR s jakýmkoli letadlem).

Cvičení se koná v neděli, 28. září 2014 od 18 do 22 hodin místního času.

Oficiální stránky akce ZDE

Attention to all civil and military pilots!

Would you likt to try the actual military flying? Would you like to take part in a real-live military briefing? Should it be followed by a real combat mission?

We would like to invite you to a virtual military air exercise inspired by real Ample Strike 2014 Exercise taking place in September in Náměšť nad Oslavou, Czech Republic.

During this exercise, you can give it a try performing an exact air attack or performing a support mission as a part of a complex operation. Although this event has a military aim, it is also perfectly suitable for civil pilots who are warmly invited to participate!

IMPORTANT NOTICE: Mission 1 can be flown by pilots who are members of VATSIM approved Special Operations Airline. Other pilots can fly Mission 2 (IFR or VFR with any aircraft).

The air exercise takes place on Sunday 28th Semtember 2014 from 16 till 20 UTC.

Oficial web site of the event HERE