Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Jak observovat

Zajímá vás dění za radarem, tedy alespoň tím virtuálním, a chcete vědět, jak to funguje? Pokud ano, prostudujte si návod popsaný na této stránce. Po jeho úspěšném absolvování budete mít spuštěný a nakonfigurovaný ATC client Euroscope (ES) a uvidíte provoz nad Českou republikou.

Možná někdo znáte starší ATC programy jako VRC nebo dokonce ASRC. Tyto jsou sice stále formálně podporovány, avšak VACC-CZ už řídí výhradně za použití ES a tak i zde bude popsán postup pouze pro ES.

Instalace ES

Veškerý software pro virtuální řízení je k dispozici pouze pro platformu Windows. Samotná instalace je velmi snadná. Stačí stáhnout a spustit instalační balíček ze stránek autora programu.

Na stejné adrese je k dispozici kompletní dokumentace k ES, zde proto nebude nijak popisována.

Konfigurace ES

Plnohodnotná konfigurace ES je poněkud náročnější. Pro účely observování ovšem stačí zjednodušená konfigurace zabalená do zip balíčku. Níže uvedený balíček si tedy stáhněte na disk a rozbalte do vámi zvolené složky.

Po té spusťte Euroscope, ten se po prvním spuštění nejprve zeptá na konfigurační soubor s příponou .prf (profil) definující kompletní konfiguraci. Najděte složku, do které jste rozbalili zmíněný soubor a z adresáře POSITIONS zvolte jediný soubor s touto příponou Observer.prfPRF. Po načtení konfigurace se zobrazí předkonfigurovaný LKAA FIR tak, jak ho používá většina ATC. Uvidíte modrou obrazovku s hranicemi LKAA.

Tento balíček obsahuje pouze minimální konfiguraci nevhodnou pro samotné řízení. Konfigurace pro řízení se v některých detailech liší.

Práce s ES

Obrazovka ES je rozdělena na několik sekcí:

 • horní nástrojovou lištu, pomocí které se provádějí všechny důležité akce a konfigurace
 • spodní dialogovou lištu, která slouží primárně k textové komunikaci s ostatními ATC a piloty nebo též k zobrazení tzv. stripu (proužku) konkrétního letadla
 • spodní informační řádku pro zadání vlastního textu pro textovou komunikaci a pro zobrazení krátké informace o aktuálně vybraném letadle nebo ATC
 • různé informační panely a seznamy obsahující dynamické informace
 • a samozřejmě samotnou radarovou plochu s vyobrazením řízeného prostoru a letadly

Přihlášení do sítě

Po spuštění ES klikněte na "CONNECT" a vyplňte připojovací dialog dle následujících instrukcí:

 1. Do pole "Callsign" zadejte svůj volací znak. Jako observer je potřeba vložit volací znak ukončený příponou "_OBS". Např. LKAA_OBS, LKPR_OBS, případně jejich variace. Může se stát, že někdo jiný už daný kód používá, pak ES po pokusu o přihlášení zobrazí chybu "Callsign in use" a pak je potřeba zvolit jiný kód.
 2. Do pole "Real name" zadejte své skutečné jméno bez diakritiky.
 3. Do pole "Certificate" zadejte své VATSIM ID.
 4. Do pole "Password" zadejte své VATSIM heslo, stejné jako v případě připojení co by pilot.
 5. Do pole "Logoff time" obsahuje předpokládaný čas odhlášení, ale ten není jako observer potřeba vyplňovat. Zapisuje se v hodinách a minutách, například "1200".
 6. V polích "Facility" a "Rating" zvolte Observer.
 7. V poli "server" zvolte server, přes který budete připojení. Nejčastěji jsme připojení přes "CZECH" server, který běží pod záštitou VACC-CZ, ale můžete zvolit i další ze serverů. Ty ale budou možná pomalejší.
 8. Na posuvníku "Range" zvolte viditelnost podle pozice, kterou chcete sledovat. Pokud letištní pozici, zvolte max. 30 nm, pokud přibližovací pozici, zvolte max. 100 nm, pokud chcete sledovat celou oblast, zvolte rozumný rozsah podle velikosti dané oblasti. Tato hodnota bývá sledována supervizory sítě, jelikož předimenzovaná hodnota zbytečně zatěžuje VATSIM servery, můžete být proto požádání o její snížení.

Po dokončení tohoto nastavení stiskněte tlačítko "Connect" a pokud je vše v pořádku, připojíte se... tedy vítejte Online!

Pro odpojení ze sítě klikněte na symbol "Connected" a v otevřeném dialogu stiskněte jednoduše "Disconnect" nebo ukončete celý program kliknutím na křížek v horní liště vpravo.

Nastavení zvuku a zvukových zařízení

Abyste mohli poslouchat rádiovou komunikaci, je potřeba nastavit zvukovou kartu.

V horní liště klikněte na symbol sluchátek nebo otevřete nabídku "Other SET" a zvolte "Voice". Po zobrazení okna zvolte "Hardware setup" a proveďte následující nastavení. V polích "Primary output hardware" a „Secondary output hardware“ zvolte vaše primární výstupní zařízení, tj. sluchátka, reproduktory apod.

Poslouchání komunikace

Před následujícími instrukcemi se nejprve připojte k síti VATSIM.

Opět klikněte na symbol sluchátek nebo otevřete nabídku "Other SET" a vyberte "Voice". Uvidíte seznam všech předkonfigurovaných pozic. Najděte tu, kterou chcete poslouchat a zaškrtněte políčko ve sloupci "RCV VOI" a "RCV TXT". Pokud je daná pozice aktivní (je na ni připojen ATC), okamžitě se připojíte na jeho hlasový kanál a můžete poslouchat.

Druhá možnost je využít zobrazení seznamu blízkých aktuálních nepilotních pozic (v menu "QUICK SET" položka "Show controller list"). V seznamu pozic pak stačí kliknout nad názvem pozice pravým tlačítkem myši a zvolit "Listen to voice".

Ukázka zobrazení

OBS new1

OBS new2