Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Statistiky ATC / ATC statistics

Tyto statistiky jsou počítány od 1.3.2014. Všechny časy jsou v hodinách:minutách. Součty časů pak v mají význam tzv. "člověhohodin". / The statistics has been started on 1 March 2014. All times are in hours:minutes. The summary times are in man hours.

Měsíční

Podle řídících

Minulý měsíc
Tom Kr l (18:07)
Ondrej Penicka (11:47)
Jindřich Machalínek (2:25)
Tento měsíc
Michal Zíka (2:08)
Ondrej Penicka (1:47)
Jakub Kolář (1:04)

Celkový součet všech online časů za minulý měsíc / Overall time of all ATCs online last month: 32:19.

Zatím za tento měsíc / Interim overall online time this month: 4:59.

Podle pozic

Minulý měsíc
LKPR_TWR (28:37)
LKAA_CTR (2:25)
LKPR_GND (1:17)
Tento měsíc
LKPR_TWR (3:55)
LKAA_CTR (1:04)

Drobné rozdíly v celkovém součtu mezi jednotlivými tabulkami mohou vzniknout zaukrouhlovací chybou na úrovni sekund. / Small discrepancy in the time sums could be caused by rounding bug on seconds level.

Celkové

Podle řídících

Celkové
Petra Ondráčková (771:51)
Pavel Brodský (613:32)
Jakub Kolář (607:13)
Prokop Lamser (513:22)
Bedřich Schindler (373:46)
Ondrej Penicka (340:06)
Vojtěch Javorský (339:26)
Jachym Vohryzek (265:09)
Pavel Kubáč (249:23)
Jindřich Machalínek (236:01)
Matej Quarda (215:57)
Daniel Tůma (203:19)
Jakub Peka (194:37)
Ale Matu k (173:22)
Radomír Věncek (160:38)
Eduard H (138:05)
Petr Popule (110:26)
Matyas Svoboda (100:55)
Jakub Jiřička (78:16)
Ondrej Gelbic (60:59)
Radek Cerny (60:30)
Tomas Janovsky (53:29)
Honza Adam (45:57)
Stanislav Horky (45:17)
Petr Bílý (44:12)
Martin Dvorak (38:28)
Marek Sobaniec (29:00)
Ivo Hrdlička (25:51)
Tom Kr l (22:40)
Jan Koranda (19:17)
Michal Zíka (16:02)
Jan Fiala (12:38)
Vojtěch Černý (12:31)
Tomas Slo (9:04)
Vojtech Stehlik (5:24)
Radek Ruban (5:11)
Ondrej (3:34)
Robert Skribu (3:16)
Jan Podlipsky (1:41)
Jiri DU (1:27)
Sebastian Zvonar (0:59)
Felix Riehle (0:24)
Lukas Kra (0:04)

Celkový součet všech online časů: 6203:38. / Total summary of all online times: 6203:38.

Iron Mic

LKPR TWR 4W

2014 TWR WK16