Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Statistiky ATC / ATC statistics

Tyto statistiky jsou počítány od 1.3.2014. Všechny časy jsou v hodinách:minutách. Součty časů pak v mají význam tzv. "člověhohodin". / The statistics has been started on 1 March 2014. All times are in hours:minutes. The summary times are in man hours.

Měsíční

Podle řídících

Minulý měsíc
Prokop Lamser (6:21)
Jakub Kolář (1:34)
Tomas Janovsky (0:06)
Jan Podlipsky (0:01)
Tento měsíc
Prokop Lamser (3:27)

Celkový součet všech online časů za minulý měsíc / Overall time of all ATCs online last month: 8:04.

Zatím za tento měsíc / Interim overall online time this month: 3:27.

Podle pozic

Minulý měsíc
LKAA_CTR (6:14)
LKPR_TWR (1:34)
LKTB_APP (0:07)
LKTB_GND (0:06)
LKTB_TWR (0:01)
Tento měsíc
LKAA_CTR (3:27)

Drobné rozdíly v celkovém součtu mezi jednotlivými tabulkami mohou vzniknout zaukrouhlovací chybou na úrovni sekund. / Small discrepancy in the time sums could be caused by rounding bug on seconds level.

Celkové

Podle řídících

Celkové
Petra Ondráčková (763:08)
Pavel Brodský (594:00)
Jakub Kolář (563:01)
Prokop Lamser (396:50)
Bedřich Schindler (373:46)
Vojtěch Javorský (339:26)
Jachym Vohryzek (265:09)
Pavel Kubáč (244:15)
Jindřich Machalínek (221:07)
Matej Quarda (205:29)
Daniel Tůma (203:19)
Ale Matu k (173:22)
Ondrej Penicka (169:18)
Radomír Věncek (143:25)
Jakub Peka (142:30)
Eduard H (134:43)
Petr Popule (110:26)
Matyas Svoboda (100:55)
Jakub Jiřička (78:16)
Ondrej Gelbic (60:59)
Radek Cerny (60:30)
Stanislav Horky (45:17)
Petr Bílý (44:12)
Martin Dvorak (38:28)
Honza Adam (32:46)
Ivo Hrdlička (25:51)
Marek Sobaniec (25:07)
Jan Koranda (19:17)
Michal Zíka (13:54)
Jan Fiala (12:38)
Vojtěch Černý (12:31)
Vojtech Stehlik (5:24)
Radek Ruban (5:11)
Tomas Slo (4:08)
Ondrej (3:34)
Robert Skribu (3:16)
Jiri DU (1:27)
Felix Riehle (0:24)
Tomas Janovsky (0:06)
Lukas Kra (0:04)
Jan Podlipsky (0:01)

Celkový součet všech online časů: 5637:50. / Total summary of all online times: 5637:50.

Iron Mic

LKPR TWR 4W

2014 TWR WK16