Centrum virtuálního řízení letového provozu sítě VATSIM

Statistiky ATC / ATC statistics

Tyto statistiky jsou počítány od 1.3.2014. Všechny časy jsou v hodinách:minutách. Součty časů pak v mají význam tzv. "člověhohodin". / The statistics has been started on 1 March 2014. All times are in hours:minutes. The summary times are in man hours.

Měsíční

Podle řídících

Minulý měsíc
Prokop Lamser (5:16)
Honza Adam (2:59)
Eduard H (1:52)
Jakub Kolář (0:52)
Pavel Kubáč (0:36)
Petra Ondráčková (0:36)
Tento měsíc
Prokop Lamser (3:49)
Radomír Věncek (3:09)
Ale Matu k (2:54)
Jakub Kolář (2:06)
Bedřich Schindler (0:34)

Celkový součet všech online časů za minulý měsíc / Overall time of all ATCs online last month: 12:15.

Zatím za tento měsíc / Interim overall online time this month: 12:34.

Podle pozic

Minulý měsíc
LKPR_APP (5:16)
LKMH_I_TWR (2:59)
LKPR_TWR (2:29)
LKAA_CTR (1:29)
Tento měsíc
LKPR_APP (7:34)
LKTB_TWR (2:54)
LKAA_CTR (2:06)

Drobné rozdíly v celkovém součtu mezi jednotlivými tabulkami mohou vzniknout zaukrouhlovací chybou na úrovni sekund. / Small discrepancy in the time sums could be caused by rounding bug on seconds level.

Celkové

Podle řídících

Celkové
Petra Ondráčková (720:40)
Pavel Brodský (558:04)
Jakub Kolář (519:36)
Bedřich Schindler (363:47)
Vojtěch Javorský (339:07)
Jachym Vohryzek (261:13)
Pavel Kubáč (244:15)
Prokop Lamser (242:52)
Jindřich Machalínek (204:24)
Daniel Tůma (200:41)
Matej Quarda (162:25)
Ale Matu k (162:03)
Radomír Věncek (136:06)
Petr Popule (110:26)
Matyas Svoboda (100:55)
Jakub Jiřička (78:16)
Eduard H (69:39)
Ondrej Gelbic (60:59)
Radek Cerny (60:30)
Petr Bílý (42:55)
Stanislav Horky (39:26)
Martin Dvorak (38:28)
Ondrej Penicka (27:27)
Ivo Hrdlička (25:51)
Marek Sobaniec (25:07)
Honza Adam (22:47)
Jakub Peka (20:59)
Jan Koranda (19:17)
Jan Fiala (12:38)
Vojtěch Černý (11:36)
Michal Zíka (9:06)
Vojtech Stehlik (5:24)
Radek Ruban (5:11)
Tomas Slo (4:08)
Robert Skribu (3:16)
Jiri DU (1:27)
Felix Riehle (0:24)
Lukas Kra (0:04)

Celkový součet všech online časů: 4911:43. / Total summary of all online times: 4911:43.

Iron Mic

LKPR TWR 4W

2014 TWR WK16